Elur-jausia

Juan Luis Zabala

(Leonard Cohenen beste kantu baten hitzak).

Elur-jausia

Elur-jausi batean sartu nintzen;
Arima estali zidan.
Ikusten duzun konkordun hau ez naizenean,
Urrezko muinoaren azpian egiten dut lo.
Zuk, mina gainditu nahi duzun horrek,
Ikasi egin behar duzu, ni ondo zerbitzatzen ikasi.

Nire saihetsa jotzen duzu nahi gabe
Zure urrearen atzetik zoazela.
Zuk hemen jantzi eta elikatu zenuen elbarria

Ez da jada ez goseak eta ez hotzak hiltzen;
Ez du zu alboan izatea eskatzen,
Ez erdigunean, munduaren erdigunean.

Idulki baten gainean nagoenean,
Ez nago han zuk hara igoa.
Zure legeek ez naute behartzen
irrigarri eta biluzi belaunikatzera.
Ni neu naiz begirada iltzatzen diozun
Konkor zatar honen idulkia.

Zuk, mina gainditu nahi duzun horrek,
Atsegin zerk bihurtzen nauen ikasi behar duzu;
Eskaintzen dizkidazun amodio apurrak
Nik atzean utzitako apurrak dira.
Zure mina ez da inongo egiaztagiria hemen,
Itzala baino ez da, nire zauriaren itzala.

Zu irrikatzen hasi naiz,
Ni, irrikarik ez duen hau.
Zutaz galdezka hasi naiz,
Ni, ezer behar ez duen hau.
Nigandik urrundu zarela diozu,
Baina sentitu egiten zaitut arnasa hartzean.

Ez itzazu jantzi zarpail horiek niregatik,
Badakit ez zarela behartsua;
Eta ez nazazu halako indar handiz maita
Bai baitakizu ez zaudela ziur,
Zure txanda da, maitea,
Zure haragia dut soinean.

Avalanche

I stepped into an avalanche,
It covered up my soul;
When I am not this hunchback that you see,
I sleep beneath the golden hill.
You who wish to conquer pain,
You must learn, learn to serve me well.

You strike my side by accident
As you go down for your gold.
The cripple here that you clothe and feed
Is neither starved nor cold;
He does not ask for your company,
Not at the centre, the centre of the world.

When I am on a pedestal,
You did not raise me there.
Your laws do not compel me
To kneel grotesque and bare.
I myself am the pedestal
For this ugly hump at which you stare.

You who wish to conquer pain,
You must learn what makes me kind;
The crumbs of love that you offer me,
They’re the crumbs I’ve left behind.
Your pain is no credential here,
It’s just the shadow, shadow of my wound.

I have begun to long for you,
I who have no greed;
I have begun to ask for you,
I who have no need.
You say you’ve gone away from me,
But I can feel you when you breathe.

Do not dress in those rags for me,
I know you are not poor;
And don’t love me quite so fiercely now
When you know that you are not sure,
It is your turn, beloved,
It is your flesh that I wear.

8 erantzun “Elur-jausia” bidalketan

 1. Ez othe den nago hitz internationaletaric bat

  avalancha

  zeinaren eremu semanticoa doa gainera haratago ezi elurra, elur hotza.

  1. Hara, Juan Luis, orai 3.ez nauc enseatuco zerbait izquiriatzera zeren ni neure nivel technologicoan ez niagoc nahi bezain gora eta trebe. Ea oraicoan ba.

   Pozten nauc jaquiteaz ez hago contra erabiltzea euscal hitz international

   avalancha

   euscaraz nola darabilten ere hizcuntza europeo guehienac. Duc avalancha euscal hitza -barka behar ez datequeen soberazco redundantzia hori- equivalentea bai ethorquiz eta ere etymologiaz kin aviatu edo hobeto “avixentadia” edo generalago oldea. Consultatu ahal duc ere ingles

   Online Etymology Dictionary

   jaquiteco hitz horren nondic-noraco historicoac haric den heldu inglesera.

   Bestetic baina anhitz apalagoco importantzian baina bai casu emanez exactituteari nahi diat precisatu eta ere baita nahi baduc zehaztu, esaten duanaz eze “Baliteke, Erramun” (nahiz den esquertzecoa aithortza hori gainera publicoqui nahiz-ta ez duen deus mire eguitecoric berez) nire ustez duc exactuago eta eghiazcoago “bai” ezi ez “baliteke”.

   Laster batean igorrico deuat zer dioen Online dictionarioac zeren ez joat nahi galdu -4.ez- dudana izquiriatu orai arte 3 bider.

   Neure goraintziac hiri eta bester hemendic Greziatic non ditudan iraganen 2 hile haric arte agorrilaren hondar egunac.

   Patras hiria, Grezia.

   1. Beharco duc Juan Luis disculpatu baina ez joat lortzen ekartea hona dudana copiatzen an Online hizteguia. Hara nire nivela an technologia berriac.

    Heuc -edo zuec- beharco duc consultatu nahi bahu.

  1. Interesantea, Fermin, diozuna. Ba daquigu ze hainbait hitzetan edo gutieneic batzuetan hasieraco e letrea da epentheticoa nola ekarri, karri, ethorri, thorri, … Ba liteque elur-en aitzineco e hori izatera ere hola eta egun ere erabiltzea lurtea soil adierazteco elurtea lurtea. Ez daquit baina ba liteque.

   Bestetic, diozunac ez du deus ikustecoric kin avalanchea -edo elurraren oldea-. Gauza bat delaric elur avalanchea edo oldea eta beste differeente gauza bat elurtea (edo lurtea). Gogoratu ere ezen -egun- avalancheac ez dira soil elurrezcoac baizic politicoac, economicoac, personal abusivoac, …

Utzi erantzuna